ONLINE

Kevin.exe

discord.js

Polish - English language bot! Economics, Moderation, Leveling!

Created By: breathtake# 0001

k!langset PL / EN

Discord Bots

# Kevin.exe

The main bot function:

 • Economics
 • Moderation
 • Fun

What's New!

 • Moderation Commands!
  • Reputation system!

You can also:

 • Use the work system
 • Generate the rank card using the k!rank command
 • And many more... under the command k!help

DEVs: breathtake#2552

The bot is written on Discord.js libraries

Get started now!

Join our bot's Discord server. Invite a bot using this link.

Ready for action? Start by entering the command

k!help

Thanks for participating in the community!

# Kevin.exe

Główne funkcja bota:

 • Ekonomia
 • Moderacja
 • Fun

Nowości!

 • Komendy Moderacyjne!
 • System reputacji!

Możesz również:

 • Korzystać z systemu prac
 • Generować kartę rank za pomocą komendy k!rank
 • I wiele innych... pod komendą k!help

Developerzy: breathtake#2552

Bot napisany jest na bibliotekach Discord.js

Zacznij już teraz!

Dołącz na nasz serwer Discord bota. Zaproś bota, używając tego linku.

Gotowy do działania? Zacznij, wpisując komendę

k!help

Dzięki za udział w społeczości!