Arcturus's avatar

Arcturus

Register (Kayıt) Bot

Overview

Prefix
a.[ayarlanabilir]

= Yasaklama Komutları =
ban :: Kullanıcıya ban atar.
ban-yetki :: Ban komutunun kullanımı için yetkili ayarlar.

= Kickleme Komutları =
kick :: Kullanıcıya kick atar.
kick-yetki :: Kick komutunun kullanımı için yetkili ayarlar.

= Muteleme Komutları =
mute :: Kullanıcıya mute atar.
unmute :: Mute atılan kullanıcının mutesini kaldırır.
mute-yetki :: Mute komutunun kullanımı için yetkili ayarlar.

= Jail Komutları =
jail :: Kullanıcıya jail atar.
unjail :: Jail atılan kullanıcıyı jailden çıkarır.
jail-yetki :: Jail komutunun kullanımı için yetkili ayarlar.

= Kayıt Komutları =
tag :: Erkek - Kadın kayıt işleminden sonra eklenecek tagı ayarlar.
erkek :: Erkek kayıt için işlem yapar.
erkek-rolü :: Erkek kayıt için verilecek rol/rolleri ayarlar.
kadın :: Kadın kayıt için işlem yapar.
kadın-rolü :: Kadın kayıt için verilecek rol/rolleri ayarlar.
kayıt-yetki :: Kayıt komutlarının(erkek, kadın) kullanımı için yetkili ayarlar.

= Log Komutları =
ban-log :: Ban işleminin loglanacak kanalını ayarlar.
kick-log :: Kick işleminin loglanacak kanalını ayarlar.
mute-log :: Mute işleminin loglanacak kanalını ayarlar.
jail-log :: Jail işleminin loglanacak kanalını ayarlar.
kayıt-log :: Kayıt işleminin loglanacak kanalını ayarlar.
toplu-log :: Ban, kick, mute, jail ve kayıt işlemlerini tek kanala loglar.

= Premium Komutları =
⭐️ses-rütbe :: Sesteki durma süresine göre ayarladığınız rolü verir.
⭐️tag2 :: Sunucunuzda çift tag sistemi için 2. tagı ayarlar.
⭐️tag-log :: Tag alma işleminin loglanacak kanalını ayarlar.
⭐️tag-rolü :: Tagı(simgeyi) alınca verilecek rolü ayarlar.
⭐️joker-yetki :: Tüm yetkili komutlarını tek rolle kullanılabilmesini sağlar.
⭐️ses-mesaj-top10 :: Sunucudaki ses, mesaj top 10 sıralamasını gösterir.
⭐️ses-mesaj :: Kullanıcının sunucudaki ses, mesaj istatistiğini gösterir. (Kullanıcıya Özel)
⭐️yetkili-komut-top10 :: Yetkililerin ban, kick, mute, jail ve kayıt işlemlerinin top 10 sıralamasını gösterir.
⭐️yetkili-komut-istatistik :: Yetkililerin ban, kick, mute, jail ve kayıt işlemlerinin sayısını gösterir.

= Giriş Komutları =
oto-tag :: Sunucuya girişte kullanıcının adına tag(simge) ve giriş ismi ayarlar.
otorol :: Sunucuya girişte otorol ayarlar.
tema :: Sunucuya girişte detaylı kullanıcı bilgilerini gif emojili ve random resimli şeklinde ayarlar.
(Farklı emoji ve farklı resimler.) tema2 :: Sunucuya girişte detaylı kullanıcı bilgilerini gif emojili ve random resimli şeklinde ayarlar. (Farklı emoji ve farklı resimler.)

= Diğer Komutlar =
afk :: Afk olmanızı sağlar. (Sunucu sahibi hariç kullanıcıların ismine [AFK] eklenir.)
say :: Sunucudaki kullanıcı sayısını gösterir.(Detaylı)
boost-rolü :: Say komutu için booster rolü ayarlar.
link :: Gönderilecek sunucu vb. linki ayarlar.
tag :: Gönderilecek tagı(simgeyi) ayarlar.
sil :: Sunucuda en geç 14 gün önceki mesajları siler.
prefix :: Sunucunuza özel botun prefixini ayarlar.
öneri :: Bota önerilerinizi bot sahibine iletir.
istatistik :: Botun genel istatistiklerini gösterir.
sunucu-bilgi :: Sunucuya ait genel bilgileri gösterir.
resim-kullanıcı-bilgi :: Kullanıcının sunucuya eklediği resim detayını gösterir.
resim-top20 :: Sunucuya yüklenen toplam resimlerin İlk 20 sıralamasını gösterir.

Ratings & Reviews

0/5

Based on 0 reviews


No reviews here yet!