Emeraldbot's avatar

Emeraldbot

Xem bài Tarot bằng tiếng Việt

Overview

Prefix
etarot

Bạn muốn bói bài Tarot? Ngoài ra còn là tiếng Việt, tránh các rắc rối không cần thiết khi dịch từ các bot nước ngoài sang tiếng Việt. Sử dụng bot Emerald Tarot để thực hiện điều đó! Xem bài Tarot bằng Tiếng Việt

  • Sử dụng lệnh: etarot để xem
  • Yêu cầu của bot: có perm SEND_MESSAGE, VIEW_CHANNELS, ATTACH_FILE,EMBED_LINK

Seeing Tarot card in Vietnamese

  • Use: etarot to see
  • Requirement: have permissons: SEND_MESSAGE, VIEW_CHANNELS, ATTACH_FILE, EMBED_LINK

Ratings & Reviews

0/5

Based on 0 reviews


No reviews here yet!