Furse's avatar

Furse

Furse, Discord sunucunuz için tek kişi tarafından yapılan, özelleştirilmeye devam eden iki adet dil desteği olan Türk yapımı müzik botudur!

Overview

Prefix
!
İsim Açıklama Kullanım
Yardım Bot Yardım Sekmesini Açar. !yardım - !y
Bilgi Bot İstatistiklerini Gösterir. !bilgi
Oynat İsmini Yazdığınız Veya Linkini Girdiğiniz Şarkıyı Oynatır. !oynat - !o
Kapat Ses Kanalından Ayrılır Ve Listeyi Temizler. !kapat - !ka
Geç Oynatılan Şarkıyı Atlar Sıradakine Geçer. !geç - !g
Atla Sırada Bulunan Şarkılarda İstediğinize Direkt Geçiş Sağlar. !atla - !a
Kaldır Sırada Bulunan Şarkılardan İstediğinizi Kaldırırsınız. !kaldır - !k
Sözler Dinlediğiniz Şarkının Sözlerini Çıkartır. !sözler - !söz
Döngü Sıradaki şarkılar İçin Döngü Başlatır Veya Kapatır. !döngü
Durdur Oynatılan Şarkıyı Durdurur. !durdur
Devam Durdurduğunuz Şarkıyı Devam Ettirir. !devam
Şarkı Oynatılan Şarkının İsmini Gösterir. !şarkı
Liste Sırada Bulunan Şarkıları Listeler. !liste - !l
Davet Botun Sunucu Davet Linkini Atar. !davet
Sunucu Bot Destek Sunucu Linkini Atar. !sunucu
Website Botun Web Site Linkini Atar. !website
Furse Bot. Komutlar 0ufukcan0#9626 Ya Aittir.
Nick Explanation Usage
Help Opens Bot Help Tab.. !help - !h
Stat Shows Bot Statistics. !stat
Play You Write Your Name Or Your Link Plays the Song / Playlist You Entered !play - !p
Close Leaves Audio Channel And Clears List. !close - !cl
Skip Skips the Played Song to Next. !skip - !s
Jump What You Want in Queued Songs Provides Direct Pass. !jump - !j
Remove What You Want From The Next Available Songs You remove it. !remove - !r
Lyrics Extract the Lyrics of the Song You Are Listening. !lyrics - !ly
Loop Starts a Loop for songs in the list Or Closes !loop
Pause Stops Playing Song. !pause
Resume Continues the Song You Paused. !resume
Np Shows the Name of the Song being Played.. !np
List Lists Ranked Songs. !list
Add Bot Bot's Server Throws Invite Link. !addbot
Support Bot Throws Support Server Link. !support
Website Throws the Bot's Website Link. !website
Furse Bot. Commands Belong to 0ufukcan0 # 9626.

Ratings & Reviews

5/5

Based on 2 reviews


No reviews here yet!