VRolls's avatar

VRolls

Polski bot discord który posiada rpg oraz inne komendy!

Overview

Prefix
v!

VROLLS

VROLLS to bot w wczesnym dostępie, który posiada RPG, komendy moderacyjne oraz inne komendy.

Komendy RPG

 • profil - Pokazuje profil twój lun innego użytkownika
 • przygoda - Walki z potworami!
 • klan zapros|kick|info - Komendy klanowe
 • top - Topowi gracze z wszytkich serwerów
 • wyposaz - Masz itemki do założenia? Użyj tej komendy
 • loot - Zbierasz itemki
 • sklep - Sklep z różnymi itemami
 • setup - ustawianie nicku, płci i wieku które będą widoczne w profilu
 • roll - Prosty roll

Moderacyjne

 • ban - Banuje danego użytkownika z serwera
 • purge - Usuwa daną liczbe wiadomości z kanału, chyba że dopiszesz purge ALL to bot usunie wszystkie wiadomości z kanału

Inne

 • help - Wysyła wszystkie komendy
 • info - Pokazuje ilość serwerów na którch jest bot oraz pokazuje właściciela bota
 • invite - Link zaproszenia do bota

Ratings & Reviews

0/5

Based on 0 reviews


No reviews here yet!