Kaeru's avatar

Kaeru

Một con bot dễ thương với nhiều tính năng quản lý máy chủ và giải trí như ban, kick.v ... v

Overview

Prefix
! & [custom]

Xin chào các bạn tôi là Kearu

Tính năng của bot

  • Tạo phòng xem youtube cùng nhau.

  • Chào mừng thanh viên

  • Cung cấp hình ảnh về vật nuôi, thức ăn, meme

  • Lệnh cơ bản như userinfo, avatar,…

  • Lệnh mod cũng như kick, ban,…

  • Tính năng đầy đủ của các lệnh toán học, bao gồm tính toán thập phân, tích phân, vectơ, ...

  • Bộ dịch tự động sang tiếng việt

  • Và nhiều tính năng khác...

  • Node.js: v16.x

  • Discord.js: v13.x

Nếu bot không phản hồi lần đầu tiên, đó là do bot đang tạo cơ sở dữ liệu, vì vậy vui lòng thử lại.

Bot is written in Vietnamese language

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Ratings & Reviews

3.4/5

Based on 8 reviews


No reviews here yet!