boht's avatar

boht

polski bot dla polskiej społeczności

Overview

Prefix
.

strona bohta
.help [h]: spis komend bohta
.ping [pi]: czas odpowiedzi serwera
.say [s] : anonimowe wyznanie
.invite [i]: zaproś bohta na własny serwer
.remind [re] <t[s/m/h/d]> : wiadomość do przypomnienia
.rand [rnd] : losowa liczba od 1 do x
.points [p]: ilość Twoich punktów
.pMonth [pm]: ilość Twoich punktów w danym miesiącu
.top [t] <1, 2...>: lista osób z największą ilością punktów
.tMonth [tm] <1, 2...>: lista osób z najwyższym miesięcznym rankingiem
.rep [r] <+[-]> <@user>: przydzielenie reputacji
.avatar [a] <@user>: avatar użytkownika
.bi :statystyki bohta
.tMonthReset [tmr]: reset rankingu miesięcznego

Ratings & Reviews

0/5

Based on 0 reviews


No reviews here yet!