Explore

Advertise

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Lân Đông Lào

Lân Đông Lào

5

49

Invite

Vote (2)

1 con bot đơn giản với các chức năng mà bot nào cũng có của người Việt và sẽ được hoàn thiện thêm trong tương lai


Before continuing, I must say that my bot uses the Vietnamese language. So it may not be suitable for people using other languages.

Lân Đông Lào

Prefix của bot là: 'l!' (Lờ chấm than)

  • Những lệnh của bot:

- Lệnh cho staff/admin: quanly, slow, prefix, caidat, clearchat

- Thông tin: userinfo, svinfo, avatar, svavatar, ping

- Tiện ích: covid, weather, translate, ytstat

- Trò chơi: guessflag, bxhgf


Ratings & Reviews


5

6 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by Top.gg moderators. Please make sure to check our guidelines before posting.

5 stars

6

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

0

1 star

0


H u y
H u y

about 2 years ago

Good bot!

2Sayu
Sayu

over 1 year ago

Nice bot

1H.
H.

over 1 year ago

good bot

1Details

Prefix

l!

Shards

1

Server Count

49

Socials

pewzew.github.io

Youtube

Discord Support Server

Tags

    game

    moderation

    vietnamese

Languages

    Vietnamese (VI)

Creators

nâL

nâL