boht 2's avatar

boht 2

bot do reputacji, rankingu, awatarów

Overview

Prefix
.

Creator

bohun

bohun

.help [h]: spis komend bohta

.ping [pi]: czas odpowiedzi serwera

.say [s] : anonimowe wyznanie

.invite [i]: zaproś bohta na własny serwer

.remind [rem] <t[s/m/h/d]> : wiadomość do przypomnienia

.rand [rnd] : losowa liczba od 1 do x

.points [p]: ilość Twoich punktów

.pMonth [pm]: ilość Twoich punktów w danym miesiącu

.top [t] <1, 2...>: lista osób z największą ilością punktów

.tMonth [tm] <1, 2...>: lista osób z najwyższym miesięcznym rankingiem

.rep [r] <+[-]> <@user>: przydzielenie reputacji

.avatar [a] <@user>: avatar użytkownika

.whoIs [wi] <miłym użytkownikiem> - losuje użytkownika z serwera

.bi :statystyki bohta

Ratings & Reviews

4.3/5

Based on 6 reviews


No reviews here yet!