Explore

Advertise

Login
#

DeElf

DeElf

Connections

Discord Bots

VNC

VNC

A multi purpose bot.

  #

  Moderation

  #

  Fun

  #

  Social

View

7

Discord Servers

Lời Từ Trái Tim https://discord.gg/KCaqFCp

Lời Từ Trái Tim https://discord.gg/KCaqFCp

Tại đây các bạn có thể chém gió các kiểu con đà điểu, bay lak cũng được, à có thể kiếm thêm tài liệu học tập để thêm một kho tàng kiến thức.

  #

  Social

  #

  Fun

  #

  Giveaway

Viet Youth https://discord.gg/KCaqFCp

Viet Youth https://discord.gg/KCaqFCp

Vietnamese Server Community Connect Vietnamese Around The World! Many Fun Things to do!

  #

  Gaming

  #

  Social

  #

  Fun

THE OLD VNC

THE OLD VNC

Vietnamese Community is a Vietnam Community where Vietnamese people are hanging around, playing games, share and learn together with many fu

  #

  Social

  #

  Gaming

  #

  Giveaway

VNC | #Mid Autumn

VNC | #Mid Autumn

Đây là 1 server cộng đồng của các bạn trẻ Việt Nam muốn tìm bạn và vui chơi, cùng nhau học tập chia sẻ.

  #

  Social

  #

  Fun

  #

  Giveaway