ZakolanuwyBot's avatar

ZakolanuwyBot

Bot Który wysyła losowe zdjęcie zakolanuw

Overview

Prefix
!!

Bot Który wysyła losowe zdjęcie zakolanuw!

Dostepne komendy:

Zakolanuwa - Wysyła losowe zdjęcie zakolanuwek (aliasy: zakolanówki,zakolanuwki,zakolanuwy,zakolanówy,zk)

Setprefix {prefix} - ustawia prefix dla bota

Prefix - Wyświetla aktualny prefix

Invite - Wysyła Invite bota na swój serwer

Support - Wysyła link do servera support

Offinvite - Uniemożliwia botowi wysyłanie invite do bota oraz do servera support

Oninvite - Umożliwia botowi wysyłanie invite do bota oraz do servera support

Kozacki Bot pozdrawiam

Ratings & Reviews

5/5

Based on 1 review


No reviews here yet!