ONLINE

Klonba

discord.js

Polski, Wielofunkcyjny Bot Discord - Polska, polish

Created By: Ozelot# 8352

Klonba

Wielofunkcyjny Bot Discord.


;pomoc - lista wszystkich komend oraz funkcji.


Klonba, dawniej Cyprus jest polskim botem napisanym w bibliotece DiscordJS. Posiada on najpotrzebniejszy komendy i funkcje, których potrzebuje każdy serwer.