ONLINE

Klonba

discord.js

[EN/PL] Mutes, advertise and spam block, reaction role, giveaways, tickets, meme generators, etc - MUST HAVE [ Polski, Polska, polish ]

Created By: Ozelot# 0001

Klonba

Powerful Discord Bot.


You can find all bot commands on bot's website.


Support languages: polish, english

Klonba, dawniej Cyprus jest polskim botem napisanym w bibliotece DiscordJS. Posiada on najpotrzebniejszy komendy i funkcje, których potrzebuje każdy serwer.